CV

For nærmere info, se min LinkedIn-profil.

Arbeidserfaring

Jul 2022-Jul 2023 – Kommunikasjonsrådgiver ved Norges delegasjon til Den europeiske union (Brussel)

Jan 2022-Jun 2022 – Studentpraktikant ved Norges delegasjon til Den europeiske union (Brussel)

Sep 2021-Des 2021 – Intern i Public Affairs-avdelingen til Gambit Hill+Knowlton Strategies (Oslo)

Jun 2021-Sep 2021 – Organisasjonsrådgiver for Viken Venstre

Jan 2021-Jun 2021 – Foredragsholder for NHO Europatimen

Mai 2019-Sep 2019 – Kommunikasjonsrådgiver for Unge Venstre

2016 – Begynnerinstruktør for Modum Svømmeklubb (flyktningsvømming)

 

Utdanning

2023-d.d. – Mastergrad i Europastudier, Gøteborgs Universitet

2018-2021 – Bachelorgrad i Internasjonale studier, Universitetet i Oslo

2015-2018 – Studiespesialiserende (Språk, samf. og økonomi), Akademiet VGS Drammen

2012-2015 – Sigdal ungdomsskole

 

Verv – Partipolitiske

2021-d.d. – 3. vararepresentant til Stortinget for Abid Raja (V)

 

2021-2022 – 1. nestleder i Unge Venstre

2020-2022 – Kasserer og styremedlem i Drammen Venstre

2020-2021 – Styremedlem i Liberal liste ved Universitetet i Oslo

2019-2021 – Sentralstyremedlem i Unge Venstre

2018-2021 – Medlem av kontrollkomiteen i Norges Liberale Studentforbund

2020-2021 – Ungdoms- og fjerdekandidat til stortingsvalget 2021 for Viken Venstre

2020-2021 – Medlem av valgkamputvalget til Viken Venstre

2019-2020 – Folkevalgt og medlem av kommunestyregruppa i Drammen Venstre

2019-2020 – 2. nestleder i Viken Unge Venstre

2018-2020 – Leder i Drammen Venstre

2018-2019 – Styremedlem i Buskerud Venstre

2018-2019 – Leder i Buskerud Unge Venstre

2017-2019 – Styremedlem i Buskerud Unge Venstre

2017-2019 – Medlem av Unge Venstres skrivegruppe (ghostwriter)

2017-2019 – Leder i Drammen Unge Venstre

2017-2018 – Styremedlem i Drammen Venstre

 

Verv – Partipolitisk nøytrale

2018H-2019V – Representant i Studentutvalget ved Samfunnsvitenskapelig fakultet (UiO)

2018H-2019V – Representant i Programutvalget for Internasjonale studier (UiO)

2017-2018 – Leder av Ungdommens Fylkesting i Buskerud

2017-2018 – Styremedlem i Baltic Sea States Subregional Cooperation, på vegne av ungdomsnettverket

2016H-2017V – Programdeltaker i Young Ambassadors (mentor: Ola Rydje)

2015-2019 – Leder av Sigdal Ungdomsråd

2015-2017 – Medlem av Ungdomspanelet i Ungdommens Fylkesting i Buskerud

2013-2015 – Medlem av Sigdal Ungdomsråd

Pre 2017 – Frivillig hos Vad 4H, Gigacon og junior-NM i friidrett 2012